Merkevarebygging

Kundene kjøper ikke produkter og tjenester, men forventninger om hva produktene/tjenestene kan utrette. Merkevarebygging handler om å skape fordelaktige forventninger til et merke eller selskap. For å bygge verdi inn i merkevaren over tid, og sikre lønnsomhet og vekst, må det utarbeides et effektivt styringsverktøy for forvaltning av merkevaren – en merkestrategi.

En merkestrategi skal tydelig definere selskapets mål med merkevaren og påfølgende strategiske implikasjoner. Kjernen i enhver merkestrategi er posisjoneringen. Den valgte posisjoneringen tydeliggjør hva merket må oppfattes som for at det skal bli valgt og er et målbilde som all virkemiddelbruk skal bidra til å realisere. Som en konsekvens av posisjoneringen besluttes de andre to hovedkomponentene i en merkestrategi, merkearkitektur og kjerneverdier.

Brand Cognitions arv og historie er i stor grad knyttet til fagområdet merkevare og posisjonering, hvilket historisk har vært vår spydspiss. Vi har gjennom årene jobbet med mange av de sterkeste merkevarene, og har bygget solid kunnskap og erfaring om hva som skal til for å lykkes.

Har du problemstillinger du ønsker å drøfte med oss, ring Steinar Henriksen på telefon 934 68 041 for en uforpliktende prat.