Kjerneverdier

Ansatte har, spesielt for tjenestemerker og business to business, en stor innvirkning på hvordan et selskap oppfattes. Dette innebærer at ansatte er et viktig virkemiddel for å realisere den målsatte posisjoneringen – hva selskapet ønsker å bli oppfattet som for å bli valgt. Verdier er dermed et viktig verktøy for å skape en enhetlig og positiv atferd internt som bygger ønsket posisjon eksternt.

Kjerneverdier kan defineres som "relativt stabile oppfatninger om hva som verdsettes i bedriften". De er blitt til over tid og finnes i alle organisasjoner. De er en integrert del av bedriftskulturen og preger de ansattes atferd. Kjerneverdiene som besluttes må dermed være forankret i gjeldende kultur og/eller ønsket selvbilde for organisasjonen. Om ikke, vil de ikke ha en den ønskede effekten på ansattes atferd – og de vil i de fleste tilfeller fungere mot sin hensikt. Optimale verdier er motiverende og bygger en bro mellom dagens kultur og selskapets valgte posisjonering.

For mer informasjon om våre erfaringer og hvordan vi tenker og jobber - ta kontakt med Steinar Henriksen