Merkearkitektur

Merkearkitekturen definerer hvordan selskapets merkevarer skal organiseres og hvilken rolle de skal spille i forhold til hverandre. Ved å benytte etablerte sterke merkevarer på tvers av produkter og kategorier får man en bredere markedstilgang på en kostnadseffektiv måte. Dette skjer ved at fordelaktige forventninger til sterke merkevarer "smitter" over på andre merkevarer i porteføljen. Assosiasjonssmitte kan også være negativ, og målet med organiseringen vil både være å kapitalisere på merkeverdien og minimere risiko.

I praksis handler merkearkitektur om å styre hvilken assosiasjonssmitte de ulike merkene i porteføljen skal gi og få fra hverandre. Dette innebærer at kilden til den optimale merkearkitekturen vil være å finne i merkenes posisjonering samt i grunnleggende innsikt om merkeassosiasjoner og drivere for valg av de ulike merkene.

Tradisjonelt har tilnærmingen til merkearkitektur ofte vært for enkel og endimensjonal til å løse de utfordringer særlig tjenestemerker står overfor i dag. Basert på oppdatert forskning og erfaringer med en rekke selskaper, har Brand Cognition utarbeidet et helhetlig tilnærming til problemstillingen der vi har utviklet et sett med kriterier og dimensjoner som tar inn over seg kompleksiteten knyttet til merkearkitektur.

For mer informasjon om våre erfaringer og hvordan vi tenker og jobber - ta kontakt med Stein Tingstad