Posisjonering

Merkets eller selskapets posisjonering tydeliggjør hva man ønsker å bli oppfattet som for å sikre at man blir valgt av målgruppene. I praksis handler dette om å beslutte hvilke assosiasjoner som skal knyttes til merket - hvilke fordelaktige forventninger merket skal skape. En optimal posisjonering definerer et presist og attraktivt målbilde for merkevaren som det styres mot i all virkemiddelbruk.

Fundamentet i en posisjonering må alltid være kriterier som blir tillagt vekt i en kjøpssituasjon – drivere for valg. I tillegg til å understreke hvilke drivere merkevaren i første rekke skal levere på, handler posisjonering om på hvilken måte merket leverer disse driverne. En posisjonering tuftet på drivere sikrer at merket differensierer seg på forhold som er relevante for valg i kategorien. Posisjonering er med dette kjernen i enhver merkestrategi da den er direkte knyttet til årsak til valg – og tilhørende inntektsstrømmer.

Gjennom et stort antall prosjekter har vi gjennom årene sammen med våre kunder utarbeidet presise posisjoneringer som har bidratt til at disse har bygget konkurransefortrinn og verdi inn i merkene.

For mer informasjon om våre erfaringer og hvordan vi tenker og jobber - ta kontakt med Steinar Henriksen